Impressum:   Stand.Mai 2018 Ontkenning
De toegang en het gebruik van deze site onderworpen aan de volgende bepalingen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, moet u deze website niet gebruiken. Deze site maakt geen gebruik van cookies en houdt rekening met de huidige gegevensbescherming Privacy Policy [D]).

De toegang tot deze site is op eigen risico. De inhoud van deze website worden geleverd "as is" verstrekt en - tenzij dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten - we geven geen garanties met betrekking tot de juistheid of de inhoud van de pagina's.

Voor zover op de pagina's adviezen of aanbevelingen worden gedaan, is niet bindend informatie, waaruit geen wettelijke aanspraak kan worden afgeleid. Wij behouden ons het recht voor om de pagina's geheel of gedeeltelijk te herzien of aan te passen of de site volledig uit het net te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om de inhoud van de pagina's voortdurend bij te werken.

Alle handelsmerken, merken, logo's, illustraties en foto's op de site zijn beschermd door het auteursrecht. Als dit niet expliciet op de respectievelijke zijden, kopiëren, verspreiden, wijziging of alternatief gebruik is toegestaan, is niet toegestaan.

Een verwijzing naar onze site via een link van een derde partij is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke toestemming. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gemaakte of openbaar gemaakt door partijen pagina's derde die via een link verwijzen naar onze pagina's.

Onze site bevat links naar andere sites. Door te linken naar de websites van anderen, we geen toestemming om de inhoud er gepubliceerde verlenen en overtrof aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke gelinkte via linkpagina's. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook dat hieruit voortvloeit.
EUROPA-UNION Deutschland Europäische Bewegung EUROPA-UNION NRW